przeciwstawienie

Figury stylistyczne

Zestawienie dwóch przeciwstawnych stwierdzeń tak, że jedno służy udowodnieniu drugiego.
Użycie wyrazu w sposób zupełnie przeciwny do jego znaczenia.
Alternatywne nazwy
antylogia
epitet sprzeczny
Paradoksalne zestawienie wyrazów o przeciwnych znaczeniach.
Alternatywne nazwy
Contrapositum
Antyteton
Kształtowanie zdania z elementów znaczeniowo przeciwstawnych.