Tag: przenośnia

Trop

Zamiana jednego wyrażenia na inne.

Synekdocha
(też: ogarnienie, pars pro toto)

Określanie całości przez część.

Metonimia
(też: Zamiennia)

Zastąpienie nazwy obiektu nazwą innego, pozostającego z nim w uchwytnej zależności.
Subskrybuj Tag: przenośnia