przenośnia

Figury stylistyczne

Zamiana jednego wyrażenia na inne.
Alternatywne nazwy
ogarnienie
pars pro toto
Określanie całości przez część.
Alternatywne nazwy
Zamiennia
Zastąpienie nazwy obiektu nazwą innego, pozostającego z nim w uchwytnej zależności.