Tag: pytanie

Antyhypofora
(też: hypofora)

Zadanie pytania i odpowiedzenie sobie na nie.

Anacoenosis
(też: Anakoinoun)

Zapytanie publiczności o zdanie.

Aporia
(też: Diaporesis, Dubitatio)

Wyrażenie w formie pytania wahań i wątpliwości.

Uprzedzenie
(też: prolepsis, procatalepsis)

Wczucie się mówcy w rolę widowni.

Powątpiewanie
(też: Aporia)

Wyrażenie wątpliwości, wahania za pomocą pytania.
Subskrybuj Tag: pytanie