rytm

Figury stylistyczne

Powtórzenie danej myśli za pomocą innych określeń.
Alternatywne nazwy
dźwiękonaśladownictwo
Imitowanie zjawisk akustycznych za pomocą dźwięków mowy.
Alternatywne nazwy
acervatio iuncta
Zastosowaniu wielu takich samych, nadmiarowych spójników.
Alternatywne nazwy
acervatio dissoluta
Celowe omijaniu spójników pomiędzy zdaniami.
Alternatywne nazwy
Brewilokwencja
Zastosowanie serii bardzo krótkich zdań lub równoważników.