Tag: rytm

Metabola

Powtórzenie danej myśli za pomocą innych określeń.

Onomatopeja
(też: dźwiękonaśladownictwo)

Imitowanie zjawisk akustycznych za pomocą dźwięków mowy.

Polisyndeton
(też: acervatio iuncta)

Zastosowaniu wielu takich samych, nadmiarowych spójników.

Asyndeton
(też: acervatio dissoluta)

Celowe omijaniu spójników pomiędzy zdaniami.

Brachylogia
(też: Brewilokwencja)

Zastosowanie serii bardzo krótkich zdań lub równoważników.
Subskrybuj Tag: rytm