wątpliwość

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
Aporia
Wyrażenie wątpliwości, wahania za pomocą pytania.