wyśmiewanie

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
dictio contrarium significans
Użycie wypowiedzi, której sens jest odwróceniem dosłownego znaczenia.
Alternatywne nazwy
fastidium
Wyrażenie pogardy, wstrętu do danej osoby, obiektu lub zjawiska.
Sprzeczność pomiędzy dosłownym, a zamierzonym znaczeniem wypowiedzi.