zachęcanie

Figury stylistyczne

Nakłonienie innych do działania poprzez groźbę lub przestrogę.