Tag: zachęcanie

Ekshortacja

Nakłonienie innych do działania poprzez groźbę lub przestrogę.
Subskrybuj Tag: zachęcanie