zamiana

Figury stylistyczne

Zamiana jednego wyrażenia na inne.
Alternatywne nazwy
Przenośnia
Zestawienie ze sobą obcych znaczeniowo wyrazów, które w połączeniu przekazują znaczenie inne, niż dosłowne.
Alternatywne nazwy
transumptio
Zastąpienie wyrazu innym, pozostającym w odległym powiązaniu.
Alternatywne nazwy
ogarnienie
pars pro toto
Określanie całości przez część.
Alternatywne nazwy
Zamiennia
Zastąpienie nazwy obiektu nazwą innego, pozostającego z nim w uchwytnej zależności.
Delikatne słowo zastępujące inne – drastyczniejsze.