Tag: zaskoczenie

Antimereia

Zamiana jednej części mowy na drugą, najczęściej rzeczownika na czasownik.

Epifraza
(też: Hyperbaton)

Dodanie do zdania, które wydaje się skończone, zaskakującego elementu.
Subskrybuj Tag: zaskoczenie