zaskoczenie

Figury stylistyczne

Zamiana jednej części mowy na drugą, najczęściej rzeczownika na czasownik.
Alternatywne nazwy
Hyperbaton
Dodanie do zdania, które wydaje się skończone, zaskakującego elementu.