Tag: zniekształcanie

Anastrofa
(też: Epanastrofa)

Powtórzenie danego zwrotu z odwróconym szykiem wyrazów.

Przestawnia
(też: przestawka, przekładnia, szyk przestawny, inwersja)

Zaburzenie kolejności powiązanych ze sobą wyrazów.

Anakolut

Zniekształcenie budowy składniowej zdania.

Hyperbaton
(też: Przekładnia, Przestawnia)

Zastosowanie nienaturalnego szyku zdania.
Subskrybuj Tag: zniekształcanie