zniekształcanie

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
Epanastrofa
Powtórzenie danego zwrotu z odwróconym szykiem wyrazów.
Alternatywne nazwy
przestawka
przekładnia
szyk przestawny
inwersja
Zaburzenie kolejności powiązanych ze sobą wyrazów.
Zniekształcenie budowy składniowej zdania.
Alternatywne nazwy
Przekładnia
Przestawnia
Zastosowanie nienaturalnego szyku zdania.