Niestatek

Wiersz, który opowiada o zmienności uczuć kobiety. Refleksja o zmienności kobiecego usposobienia łączy się tutaj z refleksją na temat niestałości świata. Zaskakuje też ciekawa puenta.

Figury stylistyczne

Prędzej słońce na nocleg skryje się w jaskini,
W więzieniu będzie pokój, ludzie na pustyni,
Prędzej nam zginie rozum i ustaną słowa,
Niźli będzie stateczną która białogłowa.