Pan Tadeusz

"Pan Tadeusz" to epopeja narodowa, opowiadająca historię dwóch polskich rodzin, Sopliców i Horeszków, w czasie narodzin niepodległej Polski. Wśród wielu wątków pojawiają się miłość Tadeusza Soplicy do Zosi Horeszkówny oraz spór między dwoma rodami, zakończony pojedynkiem. Na koniec epopei bohaterowie jednoczą się, by walczyć o wolność swojej ojczyzny. "Pan Tadeusz" to jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury, które przyczyniło się do kształtowania polskiej tożsamości narodowej.

Figury stylistyczne

Przerwał je starzec, trzęsąc wzniesioną prawicą:
Nie masz zgody, Mopanku, pomiędzy Soplicą
I krwią Horeszków; (...)

Homoioptoton końcówki deklinacyjne w narzędniku