Józef Ignacy Kraszewski

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) był polskim pisarzem, publicystą, wydawcą, historykiem, encyklopedystą, działaczem społecznym i politycznym. Urodził się w Warszawie w rodzinie ziemiańskiej. Był najstarszym z pięciorga rodzeństwa. Jego ojciec był chorążym powiatu.

Figury retoryczne tego autora

Mimo woli zgrzytając zębami ze złości wypędzony Bałabanowicz pobiegł do stajni, siadł na bryczkę i wkrótce Jan zażywając tabakę w ganku ujrzał go znowu w lipowej ulicy.