dźwięk

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
dźwiękonaśladownictwo
Imitowanie zjawisk akustycznych za pomocą dźwięków mowy.
Alternatywne nazwy
turpiloquum
turpis loquutio
Mowa celowo prymitywna lub posiadająca irytującą fonetykę.
Alternatywne nazwy
Annominacja
Zestawieniu ze sobą dwóch podobnie brzmiących wyrażeń.