Tag: dźwięk

Onomatopeja
(też: dźwiękonaśladownictwo)

Imitowanie zjawisk akustycznych za pomocą dźwięków mowy.

Kakofonia
(też: turpiloquum, turpis loquutio)

Mowa celowo prymitywna lub posiadająca irytującą fonetykę.

Paronomazja
(też: Annominacja)

Zestawieniu ze sobą dwóch podobnie brzmiących wyrażeń.
Subskrybuj Tag: dźwięk