Paronomazja

Paronomazja (gr. paronomasía = lekko zmieniona nazwa) — figura retoryczna; rodzaj gry słów polegającej na zestawieniu ze sobą dwóch podobnie brzmiących wyrażeń (lub nawet homonimów) w celu uwypuklenia kontrastu między ich znaczeniami. Paranomazja wymaga od twórcy dużej wyobraźni, jest też źródłem ciekawych pomysłów językowych.

Przykłady

Ma przyjechać do mnie Ania do Anina,
Ania z Manią, więc nie minie parę dni, a
Mania z Anią nie ominą mnie tu - i na
Imieniny me przyjadą do Anina.

(Julian Tuwim, Lament aniński)

Alternatywne nazwy
Annominacja