podsumowanie

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
acclamatio
Wyraziste podsumowanie dotychczasowej wypowiedzi, puenta.
Alternatywne nazwy
accumulatio
Krótkie podsumowanie myśli przedstawionych wcześniej w przemówieniu.