Tag: skromność

Litota
(też: antenantiosis, diminutio)

Osłabienie wydźwięku określenia poprzez zastąpienie go jego zaprzeczonym antonimem.

Accismus

Udawana odmowa czegoś, czego tak naprawdę chcemy.
Subskrybuj Tag: skromność