skromność

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
antenantiosis
diminutio
Osłabienie wydźwięku określenia poprzez zastąpienie go jego zaprzeczonym antonimem.
Udawana odmowa czegoś, czego tak naprawdę chcemy.