Tag: czas

Jak zdać maturę z matematyki na poziomie podstawowym? Z tą książką poradzisz sobie bez problemu. Jeszcze masz czas :-).

Anamneza
(też: recordatio)

Przywoływanie przeszłych wydarzeń, motywów i postaci.

Ampliatio

Używaniu nazwy obiektu zanim została ona nadana.

Metalepsja
(też: transumptio)

Zastąpienie wyrazu innym, pozostającym w odległym powiązaniu.
Subskrybuj Tag: czas