Tadeusz Boy-Żeleński

Tadeusz Boy-Żeleński (1874-1941) był polskim pisarzem, tłumaczem, krytykiem literackim i teatralnym, poeta-satyrykiem, kronikarzem, eseistą i działaczem społecznym. Urodził się w Warszawie w rodzinie o korzeniach szlacheckich. Jego ojciec, Władysław Żeleński, był kompozytorem. W 1892 roku Boy-Żeleński rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Figury retoryczne tego autora

Ja, której kaprys korony
Królewskie deptał tą nóżką,
A czasem znowu, szalony,
Paziów przygarniał w me łóżko;