Animizacja

Animizacja (łac. animalis – zwierzęcy) – środek stylistyczny polegający na przypisywaniu martwym przedmiotom (także zjawiskom natury lub pojęciom abstrakcyjnym) właściwości żywych istot. Jego szczególnym przypadkiem jest antropomorfizacja, czyli przypisywanie obiektom nieożywionym cech ludzkich.

Animizacji nie należy mylić z personifikacją, będącą przedstawieniem danej rzeczy, istoty lub zjawiska w postaci człowieka.

Przykłady animizacji

Tam kula, lecąc, z dala grozi, szumi, wyje.
Ryczy jak byk przed bitwą, miota się, grunt ryje; -
Już dopadła; jak boa śród kolumn się zwija,
Pali piersią, rwie zębem, oddechem zabija.

(Adam Mickiewicz, Reduta Ordona)

Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa -
Tłusta oliwa.
Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha:

(Julian Tuwim, Lokomotywa)

Alternatywne nazwy
Ożywienie
Tagi