Sermocinatio

Sermocinatio – figura retoryczna polegająca na wcieleniu się w wypowiedzi w inną osobę, przemawianie jako ona. Typowym przykładem użycia sermocinatio jest rola literackiego narratora przytaczającego cudze słowa (np. I rzekł Bóg: Niech się stanie światłość: i stała się światłość.).