cytowanie

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
recordatio
Przywoływanie przeszłych wydarzeń, motywów i postaci.
Alternatywne nazwy
adjudicatio
Zacytowanie fragmentu tekstu i opatrzenie go krótkim komentarzem.
Wcielenie się w wypowiedzi w inną osobę i przemawianie jako ona.
Alternatywne nazwy
sermocinatio
Przytoczenie czyjejś wypowiedzi i odegranie jej w pojedynkę.