Tag: cytowanie

Anamneza
(też: recordatio)

Przywoływanie przeszłych wydarzeń, motywów i postaci.

Epikryza
(też: adjudicatio)

Zacytowanie fragmentu tekstu i opatrzenie go krótkim komentarzem.

Sermocinatio

Wcielenie się w wypowiedzi w inną osobę i przemawianie jako ona.

Dialogizm
(też: sermocinatio)

Przytoczenie czyjejś wypowiedzi i odegranie jej w pojedynkę.
Subskrybuj Tag: cytowanie