Wykrzyknienie retoryczne

Wykrzyknienie retoryczne (łac. exclamatio) – figura retoryczna polegająca na użyciu zdania wykrzyknikowego kierowanego do mniej lub bardziej określonego adresata (np. a niech mnie drzwi ścisną!, och, co za nieszczęście!).

Wykrzyknienie wyraża zazwyczaj emocje nadawcy w konkretnej chwili – wstręt, zachwyt, zaskoczenie. Może mieć również formę apostrofy (Młodości! dodaj mi skrzydła! – Adam Mickiewicz, Oda do młodości) lub niedomówienia (I Ty, Brutusie...).

Alternatywne nazwy
Eksklamacja
Tagi