Tag: barok

Manieryzm

Tendencja w literaturze, charakteryzująca się kwiecistym i wyszukanym językiem.

Marinizm
(też: gongoryzm)

Włoska odmiana manieryzmu, kunsztowny i zaskakujący język.

Eufuizm

Angielska odmiana manieryzmu, przesadnie kwiecisty język.

Epitet

Dodanie do rzeczownika wyrazu go określającego.

Wyliczenie
(też: Enumeracja)

Wyliczenie kolejnych elementów z tej samej kategorii.

Oksymoron
(też: antylogia, epitet sprzeczny)

Paradoksalne zestawienie wyrazów o przeciwnych znaczeniach.

Antyteza
(też: Contrapositum, Antyteton)

Kształtowanie zdania z elementów znaczeniowo przeciwstawnych.
Subskrybuj Tag: barok