barok

Figury stylistyczne

Tendencja w literaturze, charakteryzująca się kwiecistym i wyszukanym językiem.
Alternatywne nazwy
gongoryzm
Włoska odmiana manieryzmu, kunsztowny i zaskakujący język.
Angielska odmiana manieryzmu, przesadnie kwiecisty język.
Dodanie do rzeczownika wyrazu go określającego.
Alternatywne nazwy
Enumeracja
Wyliczenie kolejnych elementów z tej samej kategorii.
Alternatywne nazwy
antylogia
epitet sprzeczny
Paradoksalne zestawienie wyrazów o przeciwnych znaczeniach.
Alternatywne nazwy
Contrapositum
Antyteton
Kształtowanie zdania z elementów znaczeniowo przeciwstawnych.