Oksymoron

Oksymoron (gr. oksýmōron) – zestawienie wyrazów o przeciwnych, wykluczających się wzajemnie znaczeniach, zawierające w sobie paradoks. Przykładowo może być to lodowy ogień lub sucha woda.

Nielogiczność oksymoronu jest pozorna, w rzeczywistości podkreśla ona złożoność wypowiedzi. Z tego właśnie powodu oksymorony spotykamy często w barwnej poezji baroku. Zestawienie wyrazów powinno być metaforyczne i nieść za sobą konkretny ładunek emocjonalny. Pamiętajmy przy okazji, że oksymoronu nie należy mylić z antytezą, zestawiającą ze sobą całe wyrażenia.

Alternatywne nazwy
antylogia
epitet sprzeczny