Epikryza

(też: adjudicatio)

Epikryza (gr. epikrisis = decyzja, osąd) – figura retoryczna polegająca na zacytowaniu fragmentu tekstu i opatrzeniu go krótkim komentarzem. Mówcy używają epikryzy do zakomunikowania, że w przytoczonym cytacie kryje się błąd, lub wręcz przeciwnie – głębia, której z początku nie zauważyliśmy.

Przykłady

Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!

(Biblia Tysiąclecia kup, Mt 5,38)

Cóż zatem mówi Hortensjusz? „Jeżeli całą władzę mamy przyznać jednemu człowiekowi, najbardziej godny jest tego Pompejusz, nie należy jednak jednemu człowiekowi wszystkiego powierzać". Przestarzała to argumentacja i obaliły ją nie tyle słowa, co fakty.

(Cyceron, Mowa w sprawie naczelnego dowództwa Gnejusza Pompejusza)