Epikryza

Epikryza (gr. epikrisis = decyzja, osąd) – figura retoryczna polegająca na zacytowaniu fragmentu tekstu i opatrzeniu go krótkim komentarzem. Mówcy używają epikryzy do zakomunikowania, że w przytoczonym cytacie kryje się błąd, lub wręcz przeciwnie – głębia, której z początku nie zauważyliśmy.

Przykłady

Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!

(Biblia Tysiąclecia, Mt 5,38)

Cóż zatem mówi Hortensjusz? „Jeżeli całą władzę mamy przyznać jednemu człowiekowi, najbardziej godny jest tego Pompejusz, nie należy jednak jednemu człowiekowi wszystkiego powierzać". Przestarzała to argumentacja i obaliły ją nie tyle słowa, co fakty.

(Cyceron, Mowa w sprawie naczelnego dowództwa Gnejusza Pompejusza)

Alternatywne nazwy
adjudicatio
Angielska nazwa
epicrisis