ironia

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
dictio contrarium significans
Użycie wypowiedzi, której sens jest odwróceniem dosłownego znaczenia.
Alternatywne nazwy
amara irrisio
Naśmiewanie się, szyderstwo, użycie spotęgowanej ironii.
Sprzeczność pomiędzy dosłownym, a zamierzonym znaczeniem wypowiedzi.