Tag: ironia

Antyfraza
(też: dictio contrarium significans)

Użycie wypowiedzi, której sens jest odwróceniem dosłownego znaczenia.

Sarkazm
(też: amara irrisio)

Naśmiewanie się, szyderstwo, użycie spotęgowanej ironii.

Ironia

Sprzeczność pomiędzy dosłownym, a zamierzonym znaczeniem wypowiedzi.
Subskrybuj Tag: ironia