Tag: zwiększanie znaczenia

Wyznanie
(też: confessio, paromologia)

Przyznanie się do słabości, a następnie wyeksponowanie cechy pozytywnej.

Przestawnia
(też: przestawka, przekładnia, szyk przestawny, inwersja)

Zaburzenie kolejności powiązanych ze sobą wyrazów.

Epitasis

Dodanie do wypowiedzi zdania, które stopniuje dramatyzm.

Hiperbola
(też: Przesadnia)

Wyolbrzymienie danego elementu wypowiedzi.

Powtórzenie

Wielokrotne użycie tego samego elementu językowego.
Subskrybuj Tag: zwiększanie znaczenia