zwiększanie znaczenia

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
confessio
paromologia
Przyznanie się do słabości, a następnie wyeksponowanie cechy pozytywnej.
Alternatywne nazwy
przestawka
przekładnia
szyk przestawny
inwersja
Zaburzenie kolejności powiązanych ze sobą wyrazów.
Dodanie do wypowiedzi zdania, które stopniuje dramatyzm.
Alternatywne nazwy
Przesadnia
Wyolbrzymienie danego elementu wypowiedzi.