Adagium

Adagium – figura retoryczna polegająca na wyrażeniu pewnej ogólnej prawdy. Niejednokrotnie przybiera postać "chwytliwej" sentencji lub przysłowia. W obrębie adagium wyróżniamy apoftegmat, będący mądrością wypowiedzianą przez pewną wybitną postać.

Wikipedia donosi, że adagium jeszcze kilkaset lat temu (u schyłku średniowiecza) oznaczało sentencje pochodzące z pogańskiej starożytności. Powiedzenia pochodzące z Biblii określano dla odmiany jako proverbium. Dziś to rozróżnienie jest już mocno zatarte.

Przykłady

Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz

Przysłowie polskie

Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnym położeniu

Pierwowzór popularnego przysłowia, sentencja Cycerona, którą można uznać za apoftegmat

Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie

Biblia Tysiąclecia 2 Kor 9,6, cytat ten według dawnych standardów klasyfikujemy jako proverbium
Alternatywne nazwy
paremia
apoftegmat
sentencja
proverbium
aforyzm
Angielska nazwa
adage