patos

Figury stylistyczne

Tendencja w literaturze, charakteryzująca się kwiecistym i wyszukanym językiem.
Alternatywne nazwy
gongoryzm
Włoska odmiana manieryzmu, kunsztowny i zaskakujący język.
Angielska odmiana manieryzmu, przesadnie kwiecisty język.
Alternatywne nazwy
prosphonesis
Bezpośredni zwrot do osoby, bóstwa, przedmiotu lub idei.
Alternatywne nazwy
przestawka
przekładnia
szyk przestawny
inwersja
Zaburzenie kolejności powiązanych ze sobą wyrazów.
Alternatywne nazwy
aganactesis
Gwałtowne wyrażenie swoich uczuć w wyniku głębokiego oburzenia.
Wyrażenie niemożliwości w przesadzony sposób.
Alternatywne nazwy
Diaporesis
Dubitatio
Wyrażenie w formie pytania wahań i wątpliwości.
Alternatywne nazwy
paremia
apoftegmat
sentencja
proverbium
aforyzm
Wyrażenie pewnej ogólnej prawdy.