Tag: patos

Manieryzm

Tendencja w literaturze, charakteryzująca się kwiecistym i wyszukanym językiem.

Marinizm
(też: gongoryzm)

Włoska odmiana manieryzmu, kunsztowny i zaskakujący język.

Eufuizm

Angielska odmiana manieryzmu, przesadnie kwiecisty język.

Apostrofa
(też: prosphonesis)

Bezpośredni zwrot do osoby, bóstwa, przedmiotu lub idei.

Przestawnia
(też: przestawka, przekładnia, szyk przestawny, inwersja)

Zaburzenie kolejności powiązanych ze sobą wyrazów.

Indignatio
(też: aganactesis)

Gwałtowne wyrażenie swoich uczuć w wyniku głębokiego oburzenia.

Adynaton

Wyrażenie niemożliwości w przesadzony sposób.

Aporia
(też: Diaporesis, Dubitatio)

Wyrażenie w formie pytania wahań i wątpliwości.

Adagium
(też: paremia, apoftegmat, sentencja, proverbium, aforyzm)

Wyrażenie pewnej ogólnej prawdy.

Strony

Subskrybuj Tag: patos