Adiunkcja

Adiunkcja (łac. adiunctio) – figura retoryczna będąca odmianą zeugmy. Polega na przypisaniu jednemu wspólnemu elementowi nadrzędnemu kilku elementów podrzędnych, przy czym element nadrzędny występuje w zdaniu tylko raz (na początku – protozeugma lub na końcu – hypozeugma).

 

Przykłady

Żona jest dla młodego mężczyzny kochanką, dla dojrzałego towarzyszką, dla starego pielęgniarką, więc w każdym wieku jest pretekst, żeby się ożenić.

Francis Bacon, element nadrzędny to czasownik "jest" oraz rzeczownik "mężczyzna" – powtórzone są tylko raz
Alternatywne nazwy
Przyłączenie