Tag: odejmowanie

Elipsa
(też: wyrzutnia, defectus)

Celowe ominięcie danego wyrazu lub frazy, bez szwanku dla całości wypowiedzi.

Antirrhesis

Niegrzeczne zakwestionowanie czyjegoś autorytetu.

Anapodoton

Zaburzenie koordynacji pomiędzy poszczególnymi członami zdania złożonego.

Asyndeton
(też: acervatio dissoluta)

Celowe omijaniu spójników pomiędzy zdaniami.

Metaplazm

Grupa figur z obszaru językoznawstwa, odnoszących się do manipulacji w obszarze pojedynczych wyrazów.

Opuszczenie
(też: Paralepsis)

Zapowiedź opuszczenia pewnego fragmentu wypowiedzi.

Syllepsis
(też: Zeugma złożona)

Złożona odmiana zeugmy.

Dysjunkcja
(też: Rozłączenie, Diazeugma)

Odmiana zeugmy, przypisująca jednemu podmiotowi wiele orzeczeń.

Zeugma
(też: adnexio)

Odniesienie elementu nadrzędnego do elementów podrzędnych.

Hendiadys

Przedstawienie jednego pojęcia przez dwa wyrazy połączone współrzędnym spójnikiem.

Strony

Subskrybuj Tag: odejmowanie