odejmowanie

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
wyrzutnia
defectus
Celowe ominięcie danego wyrazu lub frazy, bez szwanku dla całości wypowiedzi.
Zaburzenie koordynacji pomiędzy poszczególnymi członami zdania złożonego.
Alternatywne nazwy
acervatio dissoluta
Celowe omijaniu spójników pomiędzy zdaniami.
Grupa figur z obszaru językoznawstwa, odnoszących się do manipulacji w obszarze pojedynczych wyrazów.
Alternatywne nazwy
Paralepsis
Zapowiedź opuszczenia pewnego fragmentu wypowiedzi.
Alternatywne nazwy
Zeugma złożona
Złożona odmiana zeugmy.
Alternatywne nazwy
Rozłączenie
Diazeugma
Odmiana zeugmy, przypisująca jednemu podmiotowi wiele orzeczeń.
Alternatywne nazwy
adnexio
Odniesienie elementu nadrzędnego do elementów podrzędnych.
Przedstawienie jednego pojęcia przez dwa wyrazy połączone współrzędnym spójnikiem.