Anesis

Anesis – figura retoryczna polegająca na dodaniu do wypowiedzi zdania, które zmniejsza ważność wypowiedzianych słów. Przeciwieństwo epitasis.

Jest wspaniałą kobietą: inteligentną, pewną siebie, pracowitą i wyrozumiałą. Uwielbiam ją! Ma tylko jedną wadę: wąsy...

Angielska nazwa
anesis, abating