Epifraza

Epifraza (gr. epi = nad + phrasis = mówienie) – figura stylistyczna polegająca na dodaniu do zdania, które wydaje się skończone, dodatkowego elementu – zaskakującego puentą lub dowcipem albo zmieniającego sens całości.

Według niektórych definicji ekwiwalentem epifrazy jest hyperbaton.

Przykłady epifrazy

Nic w przyrodzie nie ginie.
Ludzie jedynie.

(Stanisław Jerzy Lec, Myśli nieuczesane)

Była w sam raz
Na jeden raz.

(Jan Sztaudynger, Piórka)

„Puszczaj, doktorze, towarzyszu miły!”
Doktor nie puścił, ale drzwi puściły.

(Jan Kochanowski, O doktorze Hiszpanie)

Alternatywne nazwy
Hyperbaton
Angielska nazwa
hyperbaton