Przysięga

Przysięga – ustne zadeklarowanie dotrzymania umowy, w którym stawką jest dochowanie wierności Bogu lub ideom uznawanym przez przysięgającego za święte. Niewywiązanie się z przysięgi ma konsekwencje religijne i honorowe.

Przykłady przysięgi

Tekst przysięgi jest często uprzednio przygotowany, nazywamy go rotą. Oto rota polskiej przysięgi prezydenckiej:

Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg.

Typowy przykład przysięgi w poezji:

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.

Nie damy, by nas gnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

(Maria Konopnicka, Rota)

Alternatywne nazwy
deesis
Angielska nazwa
oath