Tag: składnia

Anapodoton

Zaburzenie koordynacji pomiędzy poszczególnymi członami zdania złożonego.

Anakolut

Zniekształcenie budowy składniowej zdania.

Amfibolia
(też: amfibologia)

Wprowadzenie dwuznaczności poprzez manipulację składnią lub gramatyką.

Epizeugma

Przesunięcie orzeczenia na sam początek lub koniec zdania.
Subskrybuj Tag: składnia