składnia

Figury stylistyczne

Zaburzenie koordynacji pomiędzy poszczególnymi członami zdania złożonego.
Zniekształcenie budowy składniowej zdania.
Alternatywne nazwy
amfibologia
Wprowadzenie dwuznaczności poprzez manipulację składnią lub gramatyką.
Przesunięcie orzeczenia na sam początek lub koniec zdania.