Symploka

Symploka (gr. symploke = splatać razem) – figura retoryczna będąca połączeniem anafory z epiforą. Na początku zdań, wersów lub segmentów wypowiedzi powtarzane jest jedno słowo, na końcu zaś – zupełnie inne. Najłatwiej wyjaśnić to na przykładach.

Przykłady

Czy mam pieniądze, czy grosza mi brak - ja stawiam!
Czy los mi sprzyja, czy idzie mi wspak - ja stawiam!
Czy mam kompanów dziesięciu, czy dwóch,
Czy mam ochotę na rum, czy na miód,
Czy mam pieniądze, czy grosza mi brak - ja stawiam!

(EKT Gdynia, Ja stawiam!)

Alternatywne nazwy
circulo rhetorica
complexio
Angielska nazwa
symploce