Tag: zwrócenie uwagi

Elipsa
(też: wyrzutnia, defectus)

Celowe ominięcie danego wyrazu lub frazy, bez szwanku dla całości wypowiedzi.

Przestawnia
(też: przestawka, przekładnia, szyk przestawny, inwersja)

Zaburzenie kolejności powiązanych ze sobą wyrazów.

Diafora

Powtórzenie elementu wypowiedzi w nieco innym znaczeniu.

Hyperbaton
(też: Przekładnia, Przestawnia)

Zastosowanie nienaturalnego szyku zdania.

Wyliczenie
(też: Enumeracja)

Wyliczenie kolejnych elementów z tej samej kategorii.
Subskrybuj Tag: zwrócenie uwagi