zwrócenie uwagi

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
wyrzutnia
defectus
Celowe ominięcie danego wyrazu lub frazy, bez szwanku dla całości wypowiedzi.
Alternatywne nazwy
przestawka
przekładnia
szyk przestawny
inwersja
Zaburzenie kolejności powiązanych ze sobą wyrazów.
Powtórzenie elementu wypowiedzi w nieco innym znaczeniu.
Alternatywne nazwy
Przekładnia
Przestawnia
Zastosowanie nienaturalnego szyku zdania.
Alternatywne nazwy
Enumeracja
Wyliczenie kolejnych elementów z tej samej kategorii.