Tapeinoza

Tapeinoza (gr. tapeinosis, meiosis) – figura retoryczna polegająca na nadaniu danemu przedmiotowi lub zjawisku nazwy zbyt pospolitej, zmniejszającej jego znaczenie (np. powiedzenie harcerzyk o żołnierzu lub draśnięcie o poważnej ranie). Odmiana litoty.