zamiana

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
pronominatio
Zastąpienie nazwy własnej inną nazwą lub epitetem (albo odwrotnie).
Powtórzenie danej myśli za pomocą innych określeń.
Zamiana jednej części mowy na drugą, najczęściej rzeczownika na czasownik.
Alternatywne nazwy
omówienie
circumlocutio
Zastąpienie danego wyrazu lub frazy różnoważnikiem znaczeniowym.
Alternatywne nazwy
alleotheta
allage
Zmiana formy gramatycznej przy zachowaniu znaczenia wypowiedzi.
Przedstawienie pojęć, idei, obiektów przy pomocy przenośni.
Użycie wyrazu w sposób zupełnie przeciwny do jego znaczenia.
Alternatywne nazwy
Acyrologia
Omyłkowa zamiana słowa na jego podobny brzmieniowo odpowiednik.
Nieprzemienna wymiana słowa A na zbliżone znaczeniowo słowo B.
Przemienna wymiana słowa A na zbliżone znaczeniowo słowo B.