Tag: zamiana

Antonomazja
(też: pronominatio)

Zastąpienie nazwy własnej inną nazwą lub epitetem (albo odwrotnie).

Metabola

Powtórzenie danej myśli za pomocą innych określeń.

Antimereia

Zamiana jednej części mowy na drugą, najczęściej rzeczownika na czasownik.

Peryfraza
(też: omówienie, circumlocutio)

Zastąpienie danego wyrazu lub frazy różnoważnikiem znaczeniowym.

Enallage
(też: alleotheta, allage)

Zmiana formy gramatycznej przy zachowaniu znaczenia wypowiedzi.

Alegoria

Przedstawienie pojęć, idei, obiektów przy pomocy przenośni.

Acyron

Użycie wyrazu w sposób zupełnie przeciwny do jego znaczenia.

Malapropizm
(też: Acyrologia)

Omyłkowa zamiana słowa na jego podobny brzmieniowo odpowiednik.

Anacolouthos

Nieprzemienna wymiana słowa A na zbliżone znaczeniowo słowo B.

Akolouthos

Przemienna wymiana słowa A na zbliżone znaczeniowo słowo B.

Strony

Subskrybuj Tag: zamiana