Tag: szyk zdania

Anastrofa
(też: Epanastrofa)

Powtórzenie danego zwrotu z odwróconym szykiem wyrazów.

Przestawnia
(też: przestawka, przekładnia, szyk przestawny, inwersja)

Zaburzenie kolejności powiązanych ze sobą wyrazów.

Anakolut

Zniekształcenie budowy składniowej zdania.

Amfibolia
(też: amfibologia)

Wprowadzenie dwuznaczności poprzez manipulację składnią lub gramatyką.

Epizeugma

Przesunięcie orzeczenia na sam początek lub koniec zdania.

Hyperbaton
(też: Przekładnia, Przestawnia)

Zastosowanie nienaturalnego szyku zdania.

Antymetateza
(też: Odwrotnia, Antymetabola, Antymetalepsja)

Powtórzenie tych samych składników wyrażenia w innym porządku.
Subskrybuj Tag: szyk zdania