szyk zdania

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
Epanastrofa
Powtórzenie danego zwrotu z odwróconym szykiem wyrazów.
Alternatywne nazwy
przestawka
przekładnia
szyk przestawny
inwersja
Zaburzenie kolejności powiązanych ze sobą wyrazów.
Zniekształcenie budowy składniowej zdania.
Alternatywne nazwy
amfibologia
Wprowadzenie dwuznaczności poprzez manipulację składnią lub gramatyką.
Przesunięcie orzeczenia na sam początek lub koniec zdania.
Alternatywne nazwy
Przekładnia
Przestawnia
Zastosowanie nienaturalnego szyku zdania.
Alternatywne nazwy
Odwrotnia
Antymetabola
Antymetalepsja
Powtórzenie tych samych składników wyrażenia w innym porządku.